Vad händer med grejerna?

Så ger vi tillbaka och skapar RTE.

Vårt mål att ta vara på så mycket det går på mesta miljöriktiga sätt ställer krav på förarbetet. Därför är planering, logistik och samordning områden där vi lägger stor fokus, och som också gör att vi kan göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt. När du ger oss ett uppdrag sparar du pengar, miljö och tar samtidigt ett socialt ansvar. RTE®, Return to Environment, är vår benämning på vad 4CYCLE levererar: projekt med god lönsamhet som hjälper våra kunder agera hållbart.

 

Detta är vad vi gör med dina inventarier: 

 

Ateranvandning Illu

Återanvändning

Så långt som möjligt hittar vi nya användningsområden till möbler och inventarier. När vi hittar köpare till inventarier bidrar det till projektekonomin, och alternativet donationer ger socialt ansvarstagande. Vi tänker gärna nytt och låter ett sönderpratat konferensbord bli till ett pingisbord på en ungdomsgård. Dessutom ser vi till att allt går att spåra så att du vet vem som nu gläds åt dina gamla prylar.

 

Atervinning

Återvinning

Genom att montera isär, sortera och återvinna istället för att kasta bort skapar vi nya råvaror och förnyelsebart material. För att det ska bli överskådligt kan vi redovisa exakt hur många cyklar, eller om du föredrar det: skottkärror, det blev av metallen. Och hur mycket pengar försäljningen av råmaterialet gav.

En del av materialet kan bli till ny energi i miljöcertifierade fjärrvärmeverk. På så vis kan dina gamla hyllor sprida ljus och värme landet runt. Vi rapporterar hur många villor ert material värmt upp, men också hur elektronik och sekretessmaterial hanterats.

 

Blandat avfall

Tyvärr kan inte allt slussas tillbaka in i kretsloppet direkt utan måste först genomgå en mindre miljövänlig process. Hur detta tas om hand och hur mycket som går till blandat avfall redovisar vi också i vår dokumentation


Tycker du att det är viktigt med policys och certifiering? Läs här.