Hur vi gör det

Tänker du att det verkar invecklat? Tänk en gång till.


Flode

 

 

1. Vi ses och pratar igenom vad 4CYCLE gör.
Redan när ni börjar fundera över att byta lokaler eller göra er av med inventarier vill vi gärna att ni hör av er till oss på 4CYCLE. Då kan vi över en kopp fika presentera hur vi kan hjälpa er att inte bara göra en bra affär, utan också bidra till ett mer hållbart samhälle.

2. Vi tar del av och analyserar era förutsättningar. 

Vi bedömer era specifika förutsättningar i en vägledande analys. Vi tar hänsyn till olika faktorer som miljöcertifiering, miljöledningssystem, CSR-policys och om slutrapporten ska redovisas i exempelvis miljörevision eller hållbarhetsredovisning. Vi hjälper er helt enkelt att besvara alla frågor som kan dyka upp på vägen.  

 

3. Vi inventerar verksamheten och upprättar en avvecklingsplan. 

Vi inventerar och bedömer andrahandsvärden, mängder och omfattning på de inventarier och det material som avvecklas. Vi bedömer även förutsättningar för återanvändning, återvinning och minimerandet av blandat avfall, d.v.s. material som är svårsorterat, dyrt att återvinna och har sämre miljöpåverkan. Era specifika förutsättningar och målsättning är vägledande för den avvecklingsplan vi upprättar. 

 

4. Vi presenterar vad ni kommer spara i pengar och miljöpåverkan. 

Vi presenterar en budget på vad traditionell avveckling av verksamheten kostar. Den kostnaden ställer vi mot avvecklingsplanen för att visa skillnaderna mellan vårt förslag och den traditionella avvecklingen i kostnad. 40 procent av besparingen däremellan blir vårt arvode. Vi redovisar på detaljnivå kostnader, besparingar, volymer, tid och miljövinster, vilka helt saknas vid en traditionell avveckling. 

 

5. Vi sätter igång med grovjobbet. 

4CYCLE utser en ansvarig projektledare som ser till att projektet genomförs enligt överenskommen plan och - naturligtvis - att allt material hanteras miljöriktigt. Under hela processen dokumenterar vi noggrant så att ni kan se att vi håller det vi lovat. 

 

6. Slutligen så summerar vi hur gott ni gjort. 

Alla händelser i projektet redovisas i RTE-rapporten, vår resultatrapport, som ni får när projektet avslutats. Här beskrivs projektets ekonomi och volymer, återvunna resurser samt namngivna återanvändare. Uppgifter om eventuell sekretessrapportering för datorer och annat material med sekretesskrav registreras också.

Så ger vi tillbaka och skapar RTE®.